دانشگاه شهرکرد

دانشگاه شهرکرد

Shahrekord University

بیش از ۵۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | دولتی
وب سایت
اعضا
بیش از ۵۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
چهارمحال و بختیاری
شهر
شهرکرد
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۵۰ نفر از دانشگاه شهرکرد در آرمانگر عضو هستند که ۵۷ درصد از آنها که بیش از ۵۰ نفر هستند زن، و ۴۳ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند مرد هستند
مرد کمتر از ۵۰ نفر ۴۳%
زن بیش از ۵۰ نفر ۵۷%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۵۰ نفر از دانشگاه شهرکرد در آرمانگر عضو هستند که ۳۷ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند از چهارمحال و بختیاری، 25 درصد از اصفهان، 13 درصد از تهران، 5 درصد از کهگیلویه و بویراحمد، و ۲۰ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
چهارمحال و بختیاری
کمتر از ۵۰ نفر
۳۷%
۳۷%
اصفهان
بیش از ۱۰ نفر
۲۵%
۲۵%
تهران
بیش از ۱۰ نفر
۱۳%
۱۳%
کهگیلویه و بویراحمد
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵%
سایر استان ها
بیش از ۱۰ نفر
۲۰%
۲۰%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۵۰ نفر از دانشگاه شهرکرد در آرمانگر عضو هستند که ۵۱ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۴۱ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند
کارشناسی کمتر از ۵۰ نفر ۵۱%
کارشناسی ارشد کمتر از ۵۰ نفر ۴۱%
دکترا کمتر از ۱۰ نفر ۸%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی مهندسی مکانیک
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی کشاورزی ماشین آلات کشاورزی
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
سایر رشته های تحصیلی
بیش از ۵۰ نفر
۹۴%
۹۴ %