دانشگاه صنعتی سیرجان

دانشگاه صنعتی سیرجان

Sirjan University of Technology

کمتر از ۵۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | دولتی
اعضا
کمتر از ۵۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
کرمان
شهر
سیرجان
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

کمتر از ۵۰ نفر از دانشگاه صنعتی سیرجان در آرمانگر عضو هستند که ۳۷ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند زن، و ۶۳ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد بیش از ۱۰ نفر ۶۳%
زن بیش از ۱۰ نفر ۳۷%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

کمتر از ۵۰ نفر از دانشگاه صنعتی سیرجان در آرمانگر عضو هستند که ۴۸ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند از کرمان، 33 درصد از فارس، 7 درصد از آذربایجان شرقی، 4 درصد از اردبیل، 4 درصد از هرمزگان، 4 درصد از تهران، و ۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
کرمان
بیش از ۱۰ نفر
۴۸%
۴۸%
فارس
کمتر از ۱۰ نفر
۳۳%
۳۳%
آذربایجان شرقی
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷%
اردبیل
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴%
هرمزگان
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴%
تهران
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۰%
۰%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

کمتر از ۵۰ نفر از دانشگاه صنعتی سیرجان در آرمانگر عضو هستند که ۸۱ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۱۵ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند
کارشناسی بیش از ۱۰ نفر ۸۱%
کارشناسی ارشد کمتر از ۱۰ نفر ۱۵%
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۴%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی مهندسی عمران نقشه برداری
کمتر از ۱۰ نفر
۱۵%
۱۵ %
کارشناسی مهندسی مکانیک
کمتر از ۱۰ نفر
۱۵%
۱۵ %
کارشناسی مهندسی عمران
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱ %
کارشناسی مهندسی مکانیک سیالات
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱ %
کارشناسی ارشد مهندسی عمران آب و سازه‌های هیدرولیکی
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر نرم افزار
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
کارشناسی مهندسی کامپیوتر نرم افزار
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی مهندسی عمران سازه
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کاردانی حسابداری
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی مهندسی مکانیک جامدات
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۸%
۱۸ %