دانشگاه فنی حرفه ای تهران

دانشگاه فنی حرفه ای تهران

Technical and Vocational University of Tehran

بیش از ۱۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | فنی و حرفه ای
وب سایت
اعضا
بیش از ۱۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
تهران
شهر
تهران
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه فنی حرفه ای تهران در آرمانگر عضو هستند که ۳۸ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند زن، و ۶۲ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد کمتر از ۱۰ نفر ۶۲%
زن کمتر از ۱۰ نفر ۳۸%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه فنی حرفه ای تهران در آرمانگر عضو هستند که ۴۶ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از تهران، 23 درصد از البرز، 15 درصد از آذربایجان شرقی، 8 درصد از اصفهان، 8 درصد از چهارمحال و بختیاری، و ۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
تهران
کمتر از ۱۰ نفر
۴۶%
۴۶%
البرز
کمتر از ۱۰ نفر
۲۳%
۲۳%
آذربایجان شرقی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۵%
۱۵%
اصفهان
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸%
چهارمحال و بختیاری
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۰%
۰%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه فنی حرفه ای تهران در آرمانگر عضو هستند که ۵۴ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۳۸ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کاردانی هستند
کارشناسی کمتر از ۱۰ نفر ۵۴%
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۳۸%
کارشناسی ارشد کمتر از ۱۰ نفر ۸%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی حسابداری
کمتر از ۱۰ نفر
۱۵%
۱۵ %
کاردانی حسابداری
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کاردانی مهندسی کامپیوتر تکنولوژی نرم افزار
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کارشناسی MBA فناوری اطلاعات
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کاردانی صنایع دستی چوب،سفال، دکوراسیون داخلی
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کارشناسی ارشد MBA
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کاردانی برق الکتروتکنیک
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کاردانی مهندسی تکنولوژی نرم افزار
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کارشناسی مهندسی مکانیک نقشه کشی صنعتی
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات و ارتباطات ICT
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۳%
۱۳ %