دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان

دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان

Valiasr University of Rafsanjan

کمتر از ۵۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | دولتی
وب سایت
اعضا
کمتر از ۵۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
کرمان
شهر
رفسنجان
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

کمتر از ۵۰ نفر از دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان در آرمانگر عضو هستند که ۵۱ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند زن، و ۴۹ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد بیش از ۱۰ نفر ۴۹%
زن بیش از ۱۰ نفر ۵۱%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

کمتر از ۵۰ نفر از دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان در آرمانگر عضو هستند که ۵۷ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند از کرمان، 14 درصد از فارس، 5 درصد از آذربایجان شرقی، 5 درصد از تهران، 5 درصد از یزد، و ۱۴ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
کرمان
بیش از ۱۰ نفر
۵۷%
۵۷%
فارس
کمتر از ۱۰ نفر
۱۴%
۱۴%
آذربایجان شرقی
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵%
تهران
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵%
یزد
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۱۴%
۱۴%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

کمتر از ۵۰ نفر از دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان در آرمانگر عضو هستند که ۶۲ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۳۲ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند
کارشناسی بیش از ۱۰ نفر ۶۲%
کارشناسی ارشد بیش از ۱۰ نفر ۳۲%
دکترا کمتر از ۱۰ نفر ۳%
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۳%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی حسابداری
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کارشناسی مهندسی عمران عمران
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کارشناسی ارشد مهندسی معدن فرآوری
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کارشناسی مدیریت صنعتی
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی ارشد اقتصاد برنامه ریزی سیستمها
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی ارشد ریاضی محض
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی معارف اسلامی علوم قرآن و حدیث
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی زبان شناسی
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی ارشد کشاورزی خاک
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی فیزیک هسته ای
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
سایر رشته های تحصیلی
بیش از ۱۰ نفر
۵۱%
۵۱ %