دانشگاه یاسوج

دانشگاه یاسوج

Yasuj University

کمتر از ۵۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | دولتی
وب سایت
اعضا
کمتر از ۵۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
کهگیلویه و بویراحمد
شهر
یاسوج
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

کمتر از ۵۰ نفر از دانشگاه یاسوج در آرمانگر عضو هستند که ۵۶ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند زن، و ۴۴ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد بیش از ۱۰ نفر ۴۴%
زن بیش از ۱۰ نفر ۵۶%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

کمتر از ۵۰ نفر از دانشگاه یاسوج در آرمانگر عضو هستند که ۳۳ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند از فارس، 30 درصد از کهگیلویه و بویراحمد، 12 درصد از اصفهان، 7 درصد از تهران، 5 درصد از خوزستان، و ۱۳ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
فارس
بیش از ۱۰ نفر
۳۳%
۳۳%
کهگیلویه و بویراحمد
بیش از ۱۰ نفر
۳۰%
۳۰%
اصفهان
کمتر از ۱۰ نفر
۱۲%
۱۲%
تهران
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷%
خوزستان
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۱۳%
۱۳%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

کمتر از ۵۰ نفر از دانشگاه یاسوج در آرمانگر عضو هستند که ۵۳ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۳۵ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند
کارشناسی بیش از ۱۰ نفر ۵۳%
کارشناسی ارشد بیش از ۱۰ نفر ۳۵%
دکترا کمتر از ۱۰ نفر ۷%
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۵%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی مهندسی شیمی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۲%
۱۲ %
کارشناسی مهندسی مکانیک
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹ %
کارشناسی مهندسی مواد استخراج
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی ارشد مهندسی عمران آب و سازه‌های هیدرولیکی
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی ارشد کشاورزی اصلاح نباتات
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی ارشد کشاورزی خاکشناسی
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۵۰ نفر
۵۹%
۵۹ %