حسین بخشی

حسین بخشی

دیپلم روانشناسی

۰ارتباط ۱مهارت
قزوین | بوئین زهرا
دیپلم
تحصیلات
-
دیپلم روانشناسی
مهارت ها
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | مبتدی
توانایی خواندن متون ابتدایی
توضیحات