علی اکبر کیقبادی

علی اکبر کیقبادی

کارشناسی مهندسی عمران

۰ارتباط ۰مهارت
آذربایجان شرقی | تبریز
نصاب
اصفهان کناف
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی تیران
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی تیران
۱۳۹۰ - ۱۳۹۴
کارشناسی مهندسی عمران
تجارب کاری
۱۳۹۰ - ۱۳۹۴
نصاب
اصفهان کناف
نصاب دکوراسیون داخلی .
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات