لیلا خادم امیری

لیلا خادم امیری

کارشناسی ارشد مهندسی صنایع مدیریت سیستم و بهره وری

۰ارتباط ۵مهارت
تهران | تهران
دستیار اجرایی مدیر عامل
مهابادریس
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال
۱۳۹۳ - ۱۳۹۵
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع مدیریت سیستم و بهره وری
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
۱۳۸۱ - ۱۳۸۶
کارشناسی مهندسی صنایع
مدارک و گواهی‌نامه ها
رایانه کار 2
۱۳۹۲
رایانه کار 2
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
۱۳۹۰
IMS
TUV
تجارب کاری
۱۳۹۲ - ۱۳۹۲
دستیار اجرایی مدیر عامل
مهابادریس
۱۳۹۰ - ۱۳۹۲
مدیر کنترل کیفیت و تضمین کیفیت
کارخانه نساجی مطهری
۱۳۸۸ - ۱۳۹۰
مسئول آزمایشگاه کنترل کیفیت
دانشگاه امیرکبیر
۱۳۸۷ - ۱۳۸۸
کارمند فروش و سفارشات
پارس تکمیل کاران اسیا
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات