مرضیه رستگار

مرضیه رستگار

کارشناسی بهداشت محیط

۷۶ارتباط ۲۱مهارت
تهران | تهران
مدیر آموزشگاه
آموزشگاه مراقبت زیبایی زیبافر
کارشناسی دانشگاه علوم پزشکی مازندران
تحصیلات
دانشگاه علوم پزشکی مازندران
۱۳۹۱ - ۱۳۹۳
کارشناسی بهداشت محیط
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
۱۳۸۹ - ۱۳۹۱
کاردانی بهداشت محیط
مدارک و گواهی‌نامه ها
مدرک خودکنترلی و خوداظهاری بهداشتی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
تجارب کاری
۱۳۹۸ - ۱۳۹۸
مدیر آموزشگاه
آموزشگاه مراقبت زیبایی زیبافر
۱۳۹۷ اکنون
عضو غیر اجرایی هیئت مدیره
شرکت اورنگ سلامت رامان
و مسئول فنی شرکت
۱۳۹۷ - ۱۳۹۸
مشاور بهداشت و ایمنی
رستوران sincere
۱۳۹۷ - ۱۳۹۷
مدرس زبان ترکی استانبولی
مجتمع فنی تهران
۱۳۹۷ - ۱۳۹۷
مدرس زبان ترکی استانبولی
آموزشگاه زبان تهران
۱۳۹۷ - ۱۳۹۸
ممیز بهداشتی
دفتر خدمات سلامت منطقه 14
۱۳۹۶ - ۱۳۹۶
مسئول فنی
شرکت بوستان اکسیر یاران
۱۳۹۶ - ۱۳۹۷
ممیز بهداشتی
دفتر خدمات سلامت لواسانات
۱۳۹۴ - ۱۳۹۶
کارشناس بهداشت محیط
مرکزبهداشت شهرستان علی آباد کتول
به دنبال فرصت شغلی مناسب می باشم
پروژه‌ها
۱۳۹۷
پروژه چکاب سلامت جهت شرکت هنکل
۱۳۹۲ - ۱۳۹۳
بررسی کیفیت شیمیایی آب آشامیدنی روستاهای شهر جغتای و ارتباط آن با عوامل جغرافیایی با استفاده از GIS در سال 91
درجه کارشناسی بهداشت محیط از دانشگاه علوم پزشکی مازندران
۱۳۹۲ - ۱۳۹۳
بررسی وضعیت بهداشت محیطی دبیرستانهای دخترانه شهرستان گنبد کاووس درسال92
درجه کارشناسی بهداشت محیط از دانشگاه علوم پزشکی مازندران
مهارت ها
| ۵۰نفر
سهراب کاظمیFarzaneh Bazziabdolreza sardarrehنورالله فرامرزی بابادیسید محمد سروری
| ۴۸نفر
سهراب کاظمیروح الله رضاییFarzaneh Bazziabdolreza sardarrehسید محمد سروری
| ۴۸نفر
Farzaneh Bazziabdolreza sardarrehسید محمد سروریموسی فروغی مقدممجید ناصری
| ۴۷نفر
Farzaneh Bazziabdolreza sardarrehسید محمد سروریمجید ناصریشاهین رئیس زاده
| ۴۶نفر
Farzaneh Bazziabdolreza sardarrehسید محمد سروریموسی فروغی مقدممجید ناصری
| ۴۴نفر
Farzaneh Bazziabdolreza sardarrehسید محمد سروریمجید ناصریشاهین رئیس زاده
| ۴۳نفر
Farzaneh Bazziabdolreza sardarrehسید محمد سروریمجید ناصریشاهین رئیس زاده
| ۴۱نفر
Farzaneh Bazziabdolreza sardarrehسید محمد سروریمجید ناصریمحمود علی پور
| ۴۱نفر
Farzaneh Bazziabdolreza sardarrehسید محمد سروریمجید ناصریمحمود علی پور
| ۱۸نفر
سید محمد سروریرضا غفاریفرزاد فلاح زارعمهدی کریم زادهمحمد عبدالهی
| ۱۸نفر
سید محمد سروریشاهین رئیس زادهرضا غفاریفرزاد فلاح زارعمهدی کریم زاده
| ۱۸نفر
سید محمد سروریشاهین رئیس زادهرضا غفاریفرزاد فلاح زارعمهدی کریم زاده
زبان ها
ترکی استانبولی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
دوره های آموزشی
دوره آموزش پرتال فنی و حرفه ای
مدیر آموزشگاه در آموزشگاه مراقبت زیبایی زیبافر
دورهttc تربیت مدرس جهت تدریس ترکی استانبولی
توضیحات
قادر به فعالیت و سکونت در شهرهای تهران ، ساری و گنبد کاووس می باشم
شماره تماس: 09035246761