مسعود باوان پوری

مسعود باوان پوری

دکترا زبان و ادبیات عربی

۱۷۱ارتباط ۵مهارت
کرمانشاه | اسلام آباد
دکترا دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
تحصیلات
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
۱۳۹۵ - ۱۳۹۷
دکترا زبان و ادبیات عربی
پروژه‌ها
۱۳۹۶-۰۱
۱۳۹۵-۰۹
مینوفر

حدیثه متولی مهدی سیفی مسعود باوان پوری
۱۳۹۵-۰۸
یار دانش

حدیثه متولی حمزه احمد عثمان نرگس لرستانی مسعود باوان پوری
۱۳۹۵-۰۲
فصلنامه ادبیات و زبان محلی

وحید سجادی فر سکینه آزادی مسعود باوان پوری
۱۳۹۵-۰۲
فصلنامه مطالعات انتقادی ادبیات

طیبه فدوی نرگس لرستانی مسعود باوان پوری
۱۳۹۳-۰۸
پژوهشنامه معارف قرآنی
۱۳۹۳-۰۸
مجله مطالعات قرآنی

نرگس لرستانی مسعود باوان پوری
۱۳۹۳-۰۳
۱۳۹۳-۰۱
زبان ها
عربی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
کردی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات
نگارش مقالات- ترجمه کتاب
وبلاگ رزومه بنده
Www.masoudbavanpouri.blogfa.com
تلگرام بنده 09227801712