سید احمد دخیل پور

سید احمد دخیل پور

مدیر مرکز مشاوره و خدمات روان شناسی نوای زندگی + روان شناس

۰ارتباط ۱مهارت
خوزستان | اهواز
مدیر مرکز مشاوره و خدمات روان شناسی نوای زندگی + روان شناس
روان شناسی
دکترا دانشگاه آزاد اسلامی کرج
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی کرج
۱۳۹۳ اکنون
دکترا روانشناسی
مدارک و گواهی‌نامه ها
دارای بیش از 40 مدرک در حوزه روان شناسی و کارگاه های تخصصی مربوطه
سازمان نظام روان شناسی + سازمان بهزیستی + مراکز تخصصی برگزار کننده کارگاه ها + دانشگاه شهید چمران اهواز و ....
تجارب کاری
۱۳۹۴ اکنون
مدیر مرکز مشاوره و خدمات روان شناسی نوای زندگی + روان شناس
روان شناسی
مدیر مرکز مشاوره نوای زندگی اهواز
روان شناس ، زوج درمانگر ، مشاوره پیش از ازدواج و تشخیص و تحلیل اختلال طیف اوتیسم
۱۳۸۷ اکنون
رئیس بهبود روابط کار و مددکاری + مشاور معاون مدیر پشتیبانی
وزارت نفت
پروژه‌ها
۱۳۹۳-۰۶
اثر بخشی گروه درمانی شناختی رفتاری بر کاهش اضطراب مرگ بیماران سرطانی شهر اهواز
مقاله ارائه شده در دومین همایش ملی پژوهش و درمان در روان شناسی بالینی
۱۳۹۲-۰۷
تعیین اثر بخشی آموزش گروهی هوش هیجانی و کاهش اضطراب و پرخاشگری دانش آموزان پایه پنجم و ششم ابتدایی
ارائه مقاله و سخنرانی در دانشگاه علوم پزشکی تبریز
۱۳۹۲-۰۱
اثر بخشی قصه درمانی بر میزان اضطراب مرگ و سلامت روان کودکان سرطانی
مقاله ارائه شده در سومین کنفرانس بین المللی علوم رفتاری
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
دوره های آموزشی
کارگاه تخصصی آسیب شناسی روانی سطح 3
کارگاه تخصصی آسیب شناسی روانی سطح 2
کارگاه آسیب شناسی روانی بر مبنای DSM5
کارگاه مصاحبه تشخیصی
کارگاه آموزشی مهارت های زندگی
تفسیر آزمون نئو
تفسیر آزمون بندرگشتالت
تفسیر آزمون MCMI
تفسیر آزمون MMPI2
درمان شناختی رفتاری وسواس پیشرفته
درمان شناختی رفتاری وسواس مقدماتی
درمان شناختی رفتاری اضطراب اجتماعی
درمان شناختی رفتاری افسردگی
درمان شناختی رفتاری پیشرفته
درمان شناختی رفتاری مقدماتی
کارگاه اختلالات یادگیری کودکان
مدیر مرکز مشاوره و خدمات روان شناسی نوای زندگی + روان شناس در روان شناسی
اصول و فنون راهنمایی و مشاوره
کارگاه تربیت مدرس آموزش پیش از ازدواج
مدیر مرکز مشاوره و خدمات روان شناسی نوای زندگی + روان شناس در روان شناسی
کارگاه همسرداری
مدیر مرکز مشاوره و خدمات روان شناسی نوای زندگی + روان شناس در روان شناسی
کارگاه بازی درمانی
مدیر مرکز مشاوره و خدمات روان شناسی نوای زندگی + روان شناس در روان شناسی
کارگاه مصاحبه بالینی کودک
مدیر مرکز مشاوره و خدمات روان شناسی نوای زندگی + روان شناس در روان شناسی
کارگاه بیش فعالی
مدیر مرکز مشاوره و خدمات روان شناسی نوای زندگی + روان شناس در روان شناسی
کارگاه تربیت درمانگر اوتیسم
مدیر مرکز مشاوره و خدمات روان شناسی نوای زندگی + روان شناس در روان شناسی
کارگاه سکس تراپی و درمان اختلالات جنسی
مدیر مرکز مشاوره و خدمات روان شناسی نوای زندگی + روان شناس در روان شناسی
کارگاه زوج درمانی
مدیر مرکز مشاوره و خدمات روان شناسی نوای زندگی + روان شناس در روان شناسی
توضیحات