مینا فرخزاد

مینا فرخزاد

کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر نرم افزار

۸۲ارتباط ۱۱مهارت
البرز | کرج
همکار محقق-پژوهشگر مقاله برتر کنفرانس هوش تجاری
مشاوره پایان نامه
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
۱۳۹۱ - ۱۳۹۴
کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر نرم افزار
مدارک و گواهی‌نامه ها
کارگاه آموزشی یادگیری عمیق
باشگاه هوش تجاری ایران-بهتا
تجارب کاری
۱۳۹۴ اکنون
همکار محقق-پژوهشگر مقاله برتر کنفرانس هوش تجاری
مشاوره پایان نامه
۱۳۹۴ اکنون
مدرس کامپیوتر
موسسه عالی چاوش
۱۳۸۸ - ۱۳۸۹
برنامه نویس ویندوز
سوفار
پروژه‌ها
Improving fraud detection classification for highly imbalanced insurance dataset using hybrid sampling techniques
The first international conference on business intelligence
بهبود دقت رده بندهای تشخیص تقلب روی مجموعه داده نامتوازن بیمه با استفاده از نمونه برداری ترکیبی
کنفرانس ملی کاربردی سازی هوش تجاری
مهارت ها
| ۶۵نفر
علی نامدارصادق لشکریحمید رحیمی تباراحمد ربیهاوینصیر نعمتی
| ۶۲نفر
علیرضا دربندیعلی نامدارصادق لشکریحمید رحیمی تباراحمد ربیهاوی
| ۶۱نفر
علیرضا دربندیعلی نامدارصادق لشکریحمید رحیمی تباراحمد ربیهاوی
| ۶۰نفر
علی نامدارصادق لشکریحمید رحیمی تباراحمد ربیهاوینصیر نعمتی
| ۵۲نفر
علی نامدارصادق لشکریحمید رحیمی تباراحمد ربیهاوینصیر نعمتی
| ۳۱نفر
علیرضا دربندیعلی نامدارصادق لشکریحمید رحیمی تباراحمد ربیهاوی
| ۳۱نفر
علیرضا دربندیعلی نامدارصادق لشکریحمید رحیمی تباراحمد ربیهاوی
| ۲۹نفر
علیرضا دربندیعلی نامدارصادق لشکریحمید رحیمی تباراحمد ربیهاوی
زبان ها
آذری | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
ترکی استانبولی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
دوره های آموزشی
Css3
باشگاه وردپرس
داده کاوی کاربردی Data mining-Rapid miner
درجه کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر نرم افزار از دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
توضیحات