علی تاجگردون

علی تاجگردون

کارشناسی ارشد حقوق

۰ارتباط ۸مهارت
ایلام | ایلام
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی ایلام
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی ایلام
۱۳۹۴ - ۱۳۹۶
کارشناسی ارشد حقوق
توضیحات
کارت پایان خدمت از نیروی انتظامی