سابر احمدی

سابر احمدی

دیپلم ریاضی و فیزیک

۰ارتباط ۱مهارت
تهران | تهران
دیپلم
تحصیلات
-
دیپلم ریاضی و فیزیک
مهارت ها
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | مبتدی
توانایی خواندن متون ابتدایی
توضیحات