میثم حصاری

میثم حصاری

دیپلم ریاضی و فیزیک

۵ارتباط ۰مهارت
خراسان شمالی | بجنورد
دیپلم
تحصیلات
-
دیپلم ریاضی و فیزیک
توضیحات