ادم دلیر

ادم دلیر

کارشناسی علوم سیاسی

۰ارتباط ۱مهارت
آذربایجان شرقی | تبریز
کارشناسی دانشگاه پیام نور واحد ارومیه
تحصیلات
دانشگاه پیام نور واحد ارومیه
۱۳۸۸ - ۱۳۹۲
کارشناسی علوم سیاسی
مهارت ها
| ۰نفر
زبان ها
کردی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات