محمدرضا نیک ساز

محمدرضا نیک ساز

حسابدار شرکت در کارخانه نان صنعتی بهشت

۱ارتباط ۶مهارت
تهران | تهران
حسابدار شرکت
کارخانه نان صنعتی بهشت
کارشناسی دانشگاه فنی حرفه ای نیشابور
تحصیلات
دانشگاه فنی حرفه ای نیشابور
۱۳۹۲ - ۱۳۹۴
کارشناسی حسابداری بازرگانی
دانشگاه فنی حرفه ای نیشابور
۱۳۸۹ - ۱۳۹۲
کاردانی حسابداری بازرگانی
مدارک و گواهی‌نامه ها
۱۳۹۵
نرم افزار هلو
شرکت هلو
تجارب کاری
۱۳۹۳ - ۱۳۹۳
حسابدار شرکت
کارخانه نان صنعتی بهشت
۱۳۹۱ - ۱۳۹۲
حسابدار
شرکت انرپک
پروژه‌ها
۱۳۹۴
پروژه کاراموزی شرکت بینالود نیشابور
درجه کارشناسی حسابداری بازرگانی از دانشگاه فنی حرفه ای نیشابور
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
دوره های آموزشی
نرم افزار های حسابداری
دوره اموزشی نرم‌افزار حسابداری و اکسل
درجه کارشناسی حسابداری بازرگانی از دانشگاه فنی حرفه ای نیشابور
توضیحات
اماده همکاری جهت انجام کار گروهی و امور حسابداری و اداری، انجام ماموریت های داخلی.