مریم نوربخش راد

مریم نوربخش راد

۰ارتباط ۰مهارت
تهران | ورامین
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی کرج
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی کرج
۱۳۹۲ - ۱۳۹۷
کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات IT
مدارک و گواهی‌نامه ها
ICDL
ICDL
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات