داوود ولی زاده

داوود ولی زاده

۰ارتباط ۰مهارت
تهران | اسلام شهر
کمک انبار دار
شرکت نستله ایران
دیپلم
تحصیلات
-
دیپلم علوم انسانی
مدارک و گواهی‌نامه ها
گواهینامه ی HSE
شرکت کالا ناوگان شرق
تجارب کاری
۱۳۹۴ - ۱۳۹۶
کمک انبار دار
شرکت نستله ایران
پروژه‌ها
انباردار
زبان ها
آذری | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
دوره های آموزشی
کمک های اولیه و دوره های ایمنی و حریق
توضیحات