سامان بلندنظر

سامان بلندنظر

کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر شبکه

۰ارتباط ۲مهارت
آذربایجان شرقی | تبریز
IT مدیر بخش
شرکت کدکن مبین سازه
کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز
تحصیلات
دانشگاه شیراز
۱۳۸۳ - ۱۳۸۷
کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر شبکه
تجارب کاری
۱۳۹۶ اکنون
IT مدیر بخش
شرکت کدکن مبین سازه
۱۳۸۸ - ۱۳۹۰
مدیر سیستم شبکه
کارتن پارس ایران
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات