مینا عارفی دوست

مینا عارفی دوست

دیجیتال مارکتینگ

۱ارتباط ۸مهارت
تهران | تهران
دیجیتال مارکتینگ
مدیاتیم
کارشناسی موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی مازیار
تحصیلات
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی مازیار
۱۳۸۸ - ۱۳۹۲
کارشناسی معماری طراحی داخلی
مدارک و گواهی‌نامه ها
digital marketing
۱۳۹۶
digital marketing
مجتمع فنی تهران
3d max
۱۳۹۰
3d max
جهاد دانشگاهی
تجارب کاری
۱۳۹۷ اکنون
دیجیتال مارکتینگ
مدیاتیم
۱۳۹۶ - ۱۳۹۷
دیجیتال مارکتینگ
شرکت فراخیز
۱۳۹۶ - ۱۳۹۶
نقشه کش
تدبیر اسکان
۱۳۹۵ - ۱۳۹۶
کارشناس تولید محتوا
انتشارات نسل نواندیش
۱۳۹۳ - ۱۳۹۵
کارشناس تولید محتوا
مدیاتیم
۱۳۹۲ - ۱۳۹۵
طراح داخلی
شرکت طراحی داخلی تهرنگ
پروژه‌ها
کارشناس تولید محتوا در انتشارات نسل نواندیش
کارشناس تولید محتوا در انتشارات نسل نواندیش
دیجیتال مارکتینگ در مدیاتیم
دیجیتال مارکتینگ در مدیاتیم
دیجیتال مارکتینگ در مدیاتیم
پروژه‌ها
۱۳۹۴-۰۶
سه شنبه های خرمالویی
فرهنگ ایلیا
چاپ یکی از داستانهای کوتاه در این مجموعه
مهارت ها
| ۲نفر
آرش بیاضیان سرکندی
| ۲نفر
آرش بیاضیان سرکندی
| ۲نفر
آرش بیاضیان سرکندی
| ۲نفر
آرش بیاضیان سرکندی
| ۱نفر
آرش بیاضیان سرکندی
| ۱نفر
آرش بیاضیان سرکندی
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
آلمانی | مبتدی
توانایی خواندن متون ابتدایی
دوره های آموزشی
داستان نویسی
حضور مداوم در جلسات نقد، بررسی و آموزش داستان کوتاه به مدت 5 سال
مقاله نویسی
دوره های آموزشی مرتبط با آموزش و پرورش
توضیحات
در رزومه کاری خود تجربه چاپ مقالات در این نشریه ها را داشته ام:
روزنامه آرمان، روزنامه اعتماد، روزنامه روزان، نشریه اینترنتی داستان نو، عضو هیئت تحریریه نشریه الکترونیکی چوک، عضو هیئت تحریریه مجله راز
کسب رتبه برتر کشوری در مسابقات پرسش مهر در زمینه داستان نویسی، مقاله نویسی در سالهای 82 الی 87