مریم ملکی مقدم

مریم ملکی مقدم

کارشناسی ارشد جغرافیا برنامه ریزی شهری. بیکار

۰ارتباط ۰مهارت
آذربایجان شرقی | تبریز
کارشناسی ارشد دانشگاه خوارزمی
تحصیلات
دانشگاه خوارزمی
۱۳۹۲ اکنون
کارشناسی ارشد جغرافیا برنامه ریزی شهری
پروژه‌ها
۱۳۹۴ - ۱۳۹۴
پایان نامه ارشد. بافت فرسوده
درجه کارشناسی ارشد جغرافیا برنامه ریزی شهری از دانشگاه خوارزمی
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات