علی اصغر رفیعی دولت آبادی

علی اصغر رفیعی دولت آبادی

کارشناسی ارشد علوم سیاسی اندیشه

۷ارتباط ۸مهارت
اصفهان | دولت آباد
کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی
تحصیلات
دانشگاه شهید بهشتی
۱۳۹۳ - ۱۳۹۵
کارشناسی ارشد علوم سیاسی اندیشه
درجه الف(معدل کل 17)
دانشگاه اصفهان
۱۳۸۹ - ۱۳۹۳
کارشناسی علوم سیاسی
درجه الف(معدل کل 17/05)
-
دیپلم علوم انسانی
مدارک و گواهی‌نامه ها
۱۳۹۶
گواهینامه هیات تحریریه و کمیته داوری
آکادمی بین المللی علوم و تکنولوژی ایران
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات
مقاله علمی پژوهشی امرسیاسی در تاریخ نگاری مطهر بن طاهر المقدسی
مقاله علمی تخصصی بررسی سیر مفهوم تاریخنگاری در قرون میانه اسلامی