پرستو هدایتی

پرستو هدایتی

کارشناسی ارشد مهندسی صنایع برنامه ریزی و تحلیل سیستم ها

۰ارتباط ۰مهارت
تهران | تهران
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال
۱۳۹۴ اکنون
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع برنامه ریزی و تحلیل سیستم ها
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات