حسام نخبه زعیم

حسام نخبه زعیم

کارشناسی مهندسی تکنولوژی نرم افزار

۰ارتباط ۴مهارت
البرز | هشتگرد
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی هشتگرد
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی هشتگرد
۱۳۹۵ اکنون
کارشناسی مهندسی تکنولوژی نرم افزار
دانشگاه آزاد اسلامی هشتگرد
۱۳۹۲ - ۱۳۹۴
کاردانی مهندسی کامپیوتر نرم افزار
مهارت ها
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات
بنده یک فرد خلاق و فعال هسـتم که همواره آمادگی یادگیری تکنولوژیهای جدید هستم. بنده تا حدی ایدهآل گرا هستم و سعی میکنم تمام امور
را به بهترین شکل ممکن انجام دهم.
مایلم دوره کارآموزی و کارورزی برنامه نویسی را در آن شرکت محترم بگذرانم. در صورت امکان دستور فرمایید تا همکاری لازم انجام گردد.