عقیل مجدم ۰۹۳۸۷۱۰۸۵۸۵

عقیل مجدم ۰۹۳۸۷۱۰۸۵۸۵

تعمیرکامپیوتر و موبایل و آموزش شنا و تعمیر کولر گازی و یخچال

۱۱ارتباط ۵مهارت
خوزستان | شادگان
کاردانی دانشگاه آزاد اسلامی شادگان
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی شادگان
۱۳۹۱ اکنون
کاردانی علوم کامپیوتر فناوری اطلاعات
مهارت ها
زبان ها
عربی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
دوره های آموزشی
فنی و حرفه ای
توضیحات