وحید ماهیدشتی

وحید ماهیدشتی

کارشناسی مهندسی برق قدرت

۸۱ارتباط ۵مهارت
ایلام | ایلام
مسئول فنی
شرکت ارشیان بنای غرب
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی ایلام
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی ایلام
۱۳۹۱ - ۱۳۹۳
کارشناسی مهندسی برق قدرت
مدارک و گواهی‌نامه ها
۱۳۹۵
icdl 2
بنیاد Icdlجمهوری اسلامی ایران
۱۳۹۵
Icdl 1
بنیاد Icdlجمهوری اسلامی ایران
برق ساختمان 2
برق ساختمان 2
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
برق ساختمان 1
برق ساختمان 1
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
HSE
HSE
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
تجارب کاری
۱۳۹۵ اکنون
مسئول فنی
شرکت ارشیان بنای غرب
۱۳۹۵ اکنون
مسئول فنی
ارشیان بنای غرب
۱۳۹۵ - ۱۳۹۵
همکار اداری
مهندسین مشاور راهبرد تردد پارس
ا
۱۳۹۴ - ۱۳۹۴
کارشناس الکتریک
شرکت مشارکت فراب سمع اندیش
پروژه تولید برق و بخار پتروشیمی ایلام
۱۳۹۴ - ۱۳۹۴
کارآموز تابلوبرق
شرکت تابلوسازی برق صنعت مهدی
مهارت ها
| ۱۸نفر
ژیلا ابراهیمیمسلم نوریمجید ناصریناصیح رحیمانحسین جغراتیان
| ۱۵نفر
مسلم نوریمجید ناصریناصیح رحیمانحسین جغراتیانمحمود علی پور
زبان ها
کردی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
عربی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات