زهرا مرادی

زهرا مرادی

کارشناسی مهندسی تکنولوژی نرم افزار

۰ارتباط ۰مهارت
آذربایجان غربی | شاهین دژ
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی شاهین دژ
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی شاهین دژ
۱۳۹۶ اکنون
کارشناسی مهندسی تکنولوژی نرم افزار
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات