سمانه محرابی

سمانه محرابی

۵ارتباط ۱مهارت
تهران | تهران
منشی اداری
شرکت خدمات مسافرتی
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب
۱۳۸۸ - ۱۳۹۲
کارشناسی روانشناسی
مدارک و گواهی‌نامه ها
آرایش و پیرایش
آرایش و پیرایش
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
دیپلم کامپیوتر
دیپلم کامپیوتر
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
تجارب کاری
۱۳۹۳ اکنون
منشی اداری
شرکت خدمات مسافرتی
۱۳۹۳ اکنون
مشاور
کلینیک ترک اعتیاد
۱۳۸۵ اکنون
سرمربی
8 سال مربی ارایشگاه
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | مبتدی
توانایی خواندن متون ابتدایی
توضیحات