پگاه ملک زاده

پگاه ملک زاده

کارشناس علوم ورزشی

۰ارتباط ۵مهارت
تهران | تهران
استاد دروس تخصصی کنکوری رشته تربیت بدنی
مجموعه هنرستان یار
کارشناسی دانشکده فنی حرفه ای دختران تهران(دکتر شریعتی)
تحصیلات
دانشکده فنی حرفه ای دختران تهران(دکتر شریعتی)
۱۳۹۷ اکنون
کارشناسی تربیت بدنی مربی گری
دانشکده فنی حرفه ای دختران تهران(دکتر شریعتی)
۱۳۹۵ - ۱۳۹۷
مدارک و گواهی‌نامه ها
۱۳۹۷
آب درمانی و فیتنس در آب
فدراسیون پزشکی ورزشی
۱۳۹۷ - ۱۴۰۰
مربیگری درجه ۳ هندبال
فدراسیون هندبال
۷/۹۹۹۸/۲۳
۱۳۹۷
داوری درجه ۳ بسکتبال
فدراسیون بسکتبال
۱۳۹۶
بدنسازی بین المللی رشته های رزمی
World kickboxing federation
مهارت هفتگانه ICDL
مهارت هفتگانه ICDL
مجتمع فنی تهران
تجارب کاری
۱۳۹۹ اکنون
استاد دروس تخصصی کنکوری رشته تربیت بدنی
مجموعه هنرستان یار
۱۳۹۹ اکنون
تولید محتوا برای افراد کنکوری
مجموعه هنرستان یار
۱۳۹۸ - ۱۳۹۸
مسئول شعبه
مجموعه اسپین کلاپ
۱۳۹۸ - ۱۳۹۸
مربی رشد حرکتی کودکان
تیم کاکرون
۱۳۹۷ - ۱۳۹۸
مربی رشد حرکتی کودکان
کلوپ ورزشی کودکان
۱۳۹۷ اکنون
مدیریت و تولید محتوا شبکه های مجازی
مجموعه اسپین کلاپ و بعضی از باشگاه ها و تیم وُرکر های ورزشی
۱۳۹۷ اکنون
تدریس دروس کنکوری کاردانی به کارشناسی به همراه مشاوره وبرنامه ریزی تحصیلی
آزاد
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات
● بازیکن والیبال منتخب استان فارس
●بازیکن دسته یک کبدی تیم تهران شریعتی
■ استخدام در حیطه غیر مرتبط ، دفتری و اداری نیز تمایل دارم.