رضا آذردار

رضا آذردار

دیپلم مهندسی مکانیک

۰ارتباط ۰مهارت
البرز | هشتگرد
دیپلم
تحصیلات
-
دیپلم مهندسی مکانیک
توضیحات
اطلاعات راجب صنعت آدامس نیازمندم