علی پیلتن

علی پیلتن

مهندسی عمران

۳ارتباط ۳مهارت
لرستان | ازنا
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی الیگودرز
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی الیگودرز
۱۳۹۳ اکنون
کارشناسی مهندسی عمران
مدارک و گواهی‌نامه ها
۱۳۹۶
تست های غیر مخرب و بازرسی جوش
کنسرسیوم دانشگاهیان و مختصصان ایران(ایرکاس)
64155132
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات