وحید عبدالعلی زاده

وحید عبدالعلی زاده

کارشناس IT در شرکت پدیسار

۰ارتباط ۲مهارت
تهران | تهران
IT کارشناس
شرکت شاهین امین
دیپلم
تحصیلات
-
دیپلم علوم تجربی
مدارک و گواهی‌نامه ها
CCNA
۱۳۹۸
CCNA
مجتمع فنی تهران
278869
رایانه کار 1
۱۳۸۸
رایانه کار 1
مجتمع فنی تهران
4332289
+ Network
۱۳۸۶
+ Network
مجتمع فنی تهران
71784
کار و رایانه
۱۳۷۹
کار و رایانه
مجتمع فنی تهران
127729
تجارب کاری
۱۳۹۸ اکنون
IT کارشناس
شرکت شاهین امین
۱۳۹۵ - ۱۳۹۸
IT کارشناس
شرکت پدیسار انفورماتیک سهامی خاص
تکنسین فنی در پروژ بانک ایران زمین
۱۳۹۴ - ۱۳۹۴
IT کارشناس
شرکت عصر ماهواره
تکنسین فنی در پروژه سایپا و اتمام قرار داد
۱۳۸۹ - ۱۳۹۴
IT کارشناس
شرکت افزار پرداز رمیس
تکنسین فنی در پروژ بانک تجارت و بانک سپه و اتمام قرار داد
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات