شهریار صاحب اختیاری

شهریار صاحب اختیاری

۰ارتباط ۷مهارت
آذربایجان شرقی | تبریز
زیردیپلم
تحصیلات
-
زیردیپلم
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
پرتغالی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات