رضا برادری

رضا برادری

طراح گرافیک در نشر سدید و استودیو آرتیماژ

۰ارتباط ۱۴مهارت
تهران | تهران
طراح موشن و طراح گرافیک
استودیو آرتیماژ
مدارک و گواهی‌نامه ها
۱۳۹۳
کانون زبان ایران
مدرک دوره ۴ ساله زبان انگلیسی کانون زبان ایران ـ ILI
تجارب کاری
۱۳۹۷ اکنون
طراح موشن و طراح گرافیک
استودیو آرتیماژ
طراح گرافیک و گرافیک متحرک (موشن گرافیک) در استودیو آرتیماژ
۱۳۹۷ اکنون
طراح گرافیک
نشر سدید
۱۳۹۵ - ۱۳۹۶
طراح گرافیک
دفتر تبلیغاتی عماد
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
دوره های آموزشی
کانون زبان ایران ـ ILI
مدرک دوره ۴ ساله زبان انگلیسی کانون زبان ایران http://www.ili.ir
دوره طراحی آکادمیک و نقاشی دیجیتال
دوره طراحی آکادمیک (پایه) و نقاشی دیجیتال در «مدرسه هنرهای دیجیتال قاصد» ـ استاد رضا عباسی https://gha3d.ir https://gha3d.ir/tarahiacadymic
دوره کامل طراحی گرافیک
دوره کامل طراحی گرافیک در «مدرسه هنرهای دیجیتال قاصد» ـ استاد علیرضا حصارکی شامل سواد بصری - طراحی نشانه - طراحی پوستر - طراحی لی آوت/نشریات https://gha3d.ir https://gha3d.ir/graphic
توضیحات