هادی داداش زاده

هادی داداش زاده

آرشیتکت

۳ارتباط ۱۰مهارت
گلستان | گرگان
مدیر عامل
شرکت حفاری ریژ آبکار
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی گرگان
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی گرگان
۱۳۹۵ اکنون
کارشناسی معماری
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
۱۳۷۸ - ۱۳۸۲
مدارک و گواهی‌نامه ها
کارور اتوکد
۱۳۹۷ - ۱۴۰۲
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
29620691
متره و برآورد به کمک نرم افزار
۱۳۹۷ - ۱۴۰۲
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
29618080
۱۳۹۶
کارگاه داخلی و نما
مرکز معماری ایران
۱۳۹۲
حفاظت و مهندسی رودخانه
شرکت آب منطقه ای گلستان
7318
رایانه کار ICDL درجه 2
۱۳۹۱
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
90162432739
۱۳۸۳
GPS
سازمان توسعه و نوسازی معادن
4111138128
تجارب کاری
۱۳۹۸ اکنون
مدیر عامل
شرکت حفاری ریژ آبکار
۱۳۹۰ - ۱۳۹۵
مدیرعامل
مهندسین مشاور آبادپرداز گلستان
مشاور ژئوتکنیک و مقاومت مصالح
۱۳۸۶ - ۱۳۸۶
مدیر پروژه
مهندسین مشاور کاوش آبخوان
مدیر پروژه تهیه بانک اطلاعاتی از پرونده های حفاظت منابع آب امور آب غرب گرگان
۱۳۸۴ - ۱۳۸۴
ناظر پروژه
مهندسین مشاور شمال
ناظر طرح آماربرداری از چشمه های سازند سخت نکارود و خلیج
۱۳۸۳ - ۱۳۸۹
کارشناس فنی و طراحی
مهندسین مشاور جویاپارس شمال
۱۳۸۲ - ۱۳۸۳
کارشناس آزمایشگاه مکانیک خاک و بتن
مهندسین مشاور کاوش پی
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات