مریم مهدوی

مریم مهدوی

کارمند دفتر اسناد رسمی

۶ارتباط ۱مهارت
تهران | تهران
IT کارشناس
کلینیک اندام کار
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب
۱۳۹۲ اکنون
کارشناسی مهندسی پزشکی بیوالکتریک
تجارب کاری
۱۳۹۳ - ۱۳۹۴
IT کارشناس
کلینیک اندام کار
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات