فردا عبدی

فردا عبدی

کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب

۲۳ارتباط ۸مهارت
ایلام | دهلران
مسئول واحد مطالعات اجتماعی
شرکت جهاد نصر لرستان
کارشناسی ارشد دانشگاه رازی
تحصیلات
دانشگاه رازی
۱۳۹۷ اکنون
کارشناسی ارشد کشاورزی مهندسی منابع آب
تجارب کاری
۱۳۹۶ اکنون
مسئول واحد مطالعات اجتماعی
شرکت جهاد نصر لرستان
۱۳۹۵ - ۱۳۹۵
مسئول واحد مطالعات اجتماعی
شرکت فنی و مهندسی جامع راه جنوب
۱۳۹۳ - ۱۳۹۵
مسئول واحد مطالعات اجتماعی
شرکت فنی و مهندسی سگال آذر
۱۳۹۰ - ۱۳۹۰
کارشناس فنی
سازمان نظام صنفی کشاورزی
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
عربی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
کردی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات