حامد ضرغام

حامد ضرغام

کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات

۰ارتباط ۱مهارت
تهران | تهران
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی پرند
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی پرند
۱۳۹۵ اکنون
کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات