حمید عمرانی

حمید عمرانی

کاردانی مهندسی مکانیک تاسیسات

۰ارتباط ۴مهارت
مازندران | آمل
مسئول شیفت
شرکت فولادین ذوب آمل
کاردانی مرکز آموزش علمی کاربردی آمل
تحصیلات
مرکز آموزش علمی کاربردی آمل
۱۳۹۵ اکنون
کاردانی مهندسی مکانیک تاسیسات
تجارب کاری
۱۳۹۳ اکنون
مسئول شیفت
شرکت فولادین ذوب آمل
۱۳۹۱ - ۱۳۹۳
سرپرست بخش
فولادین ذوب آمل
سرپرست خط قالبگیری مداوم شمش فولادCCM
۱۳۸۳ - ۱۳۹۱
سرپرست بخش
شرکت فولادین ذوب آمل
سرپرست ذوب سازی شرکت فولادین ذوب آمل
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
دوره های آموزشی
دوره EWT
مسئول شیفت در شرکت فولادین ذوب آمل
دوره های سرپرستی
مسئول شیفت در شرکت فولادین ذوب آمل
توضیحات
بمدت ۱۵سال در شرکت فولادین ذوب آمل مشغول بکار هستم،دوره ها و گواهی نامه های معتبر نظیر جوشکاری کار با کوره قوس الکتریک راگذرانده ام.
مسئولیت های گوناگون در این شرکت برعهده گرفته و به نحو کامل انجام داده و مطابق میل مدیران ارشد در نحوه صحیح انجام آنها کوشیده ام.اکنون مسئول قسمت عظیم ذوب سازی شرکت میباشم،وآماده پذیرش مسئولیت های سخت تر نیز هستم.درصورت تمایل شرکت های دیگر آماده همکاری با آن شرکت ها خواهم بود.
شماره تماس:۰۹۳۵۵۹۸۳۲۵۸