فاطمه جهانگیری

فاطمه جهانگیری

کارشناسی ارشد علوم تربیتی برنامه ریزی درسی

۸۰ارتباط ۱مهارت
زنجان | خدابنده
معلم مدرسه ابتدایی
مدرسه ابتدایی
کارشناسی ارشد دانشگاه تهران
تحصیلات
دانشگاه تهران
۱۳۹۳ اکنون
کارشناسی ارشد علوم تربیتی برنامه ریزی درسی
دانشگاه زنجان
۱۳۸۷ - ۱۳۹۰
کارشناسی فلسفه اسلامی
تجارب کاری
۱۳۹۶ اکنون
معلم مدرسه ابتدایی
مدرسه ابتدایی
معلم فلسفه برای کودکان (p4c)
۱۳۹۵ - ۱۳۹۶
معاون آموزشی
مدرسه ابتدایی غیر انتفاعی
معاونت آموزشی و برنامه ریزی درسی
۱۳۹۵ - ۱۳۹۵
کارشناس
کارگاه کودکان و نوجوانان
کارشناس ومربی
۱۳۹۴ - ۱۳۹۴
مشاور ارشد
موسسه کنکور آسان است
۱۳۹۲ - ۱۳۹۳
مشاور
دبیرستان دخترانه
مشاور و معلم
مهارت ها
| ۵۳نفر
محمود علی پورحسین جغراتیانموسی فروغی مقدممجید ناصریناصیح رحیمان
زبان ها
آذری | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
ترکی استانبولی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
عربی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات