نیلوفر پیران

نیلوفر پیران

کارشناسی ارشد روانشناسی شخصیت

۲ارتباط ۰مهارت
تهران | تهران
روانشناس بالینی
کلینیک
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی کرج
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی کرج
۱۳۹۴ - ۱۳۹۶
کارشناسی ارشد روانشناسی
دانشگاه آزاد اسلامی کرج
۱۳۹۰ - ۱۳۹۳
کارشناسی روانشناسی عمومی
آموزشکده محیط زیست کرج وابسته به سازمان حفاظت محیط زیست
۱۳۸۷ - ۱۳۹۰
مدارک و گواهی‌نامه ها
۱۳۹۵
ISTPD
مرکز رهنمون
۱۳۹۵
MMT
مرکز مطالعات ملی اعتیاد ایران
تجارب کاری
۱۳۹۵ اکنون
روانشناس بالینی
کلینیک
۱۳۹۳ - ۱۳۹۳
روانشناس آموزشی
کلینیک
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات