محمدعلی ملک

محمدعلی ملک

دکترا مهندسی معماری Architect

۰ارتباط ۷مهارت
گلستان | گرگان
طراح دفتر فنی
اداره کل نوسازی مدارس استان گلستان
دکترا دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
۱۳۹۳ اکنون
دکترا مهندسی شهرسازی هنر و معماری
تجارب کاری
۱۳۹۵ اکنون
طراح دفتر فنی
اداره کل نوسازی مدارس استان گلستان
۱۳۹۵ اکنون
عضو کمیته نظارت عالیه
اداره کل راه و شهرسازی استان گلستان
۱۳۹۵ اکنون
عضو کمیته کنترل نقشه
سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گلستان
۱۳۹۵ اکنون
مسوول دفتر
دفتر فنی و مهندسی دلتا
۱۳۹۳ - ۱۳۹۴
استاد رشته معماری
دانشگاه آزاد آق قلا
۱۳۹۰ اکنون
استاد رشته معماری
دانشگاه آزاد گرگان
۱۳۹۰ اکنون
استاد رشته معماری
دانشگاه لامعی گرگانی
۱۳۹۰ اکنون
استاد رشته معماری
دانشگاه میرداماد گرگان
۱۳۹۰ - ۱۳۹۱
استاد رشته معماری
دانشگاه استرآباد گرگان
۱۳۸۸ - ۱۳۸۹
طراح دفتر فنی
شرکت مهندسی السو ایرانیان تهران
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات