قدمعلی شجاع

قدمعلی شجاع

مدیر شبکه و زیرساخت

۶۳۲ارتباط ۲۹مهارت
تهران | تهران
مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات ICT
شرکت آریا فرابین پاسارگاد
کارشناسی موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی علامه فیض کاشانی
تحصیلات
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی علامه فیض کاشانی
۱۳۸۷ - ۱۳۹۰
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی روزبهان
۱۳۸۵ - ۱۳۸۷
کاردانی مهندسی فناوری اطلاعات و ارتباطات ICT مخابرات
دانشگاه آزاد اسلامی بوئین زهرا
۱۳۸۵ - ۱۳۹۶
کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر نرم افزار
مدارک و گواهی‌نامه ها
۱۳۹۱
سمینار آموزشی ارتباطات چند رسانه ای با فن آوری های نوین
شرکت astra&kke
۱۳۹۱
کاربری نرم افزار متمرکز بانکی ترنج
موسسه مالی و اعتباری فردوسی
91/1/556
مربوط به بانک های پاسارگاد-توسعه تعاون-رسالت-گردشگری-توسعه(وحدت سابق) می باشد
۱۳۹۱
سیستم بانکداری متمرکزترنج
شرکت آموزشی پژوهشی و مشاوره اندیشه گردشگری ایرانیان
1-91-1449
۱۳۹۱
راهبری سیستم نرم افزار متمرکز بانکی ترنج
موسسه مالی و اعتباری فردوسی
91/1/261
مربوط به بانکهای پاسارگاد-توسعه تعاون-گردشگری-رسالت-کاسپین-توسعه(وحدت سابق) می باشد
CCNA
موسسه کهکشان نور
CCNP Pack
موسسه کهکشان نور
تجارب کاری
۱۳۹۴ - ۱۳۹۵
مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات ICT
شرکت آریا فرابین پاسارگاد
۱۳۹۲ اکنون
موسسه اعتباری توسعه (وحدت سابق)
مسئول ، مدیر شبکه و زیرساخت
۱۳۹۰ - ۱۳۹۲
کارشناس ارشد شبکه و سخت افزار
موسسه اعتباری فردوسی
۱۳۸۹ - ۱۳۹۰
کارشناس فنی
شرکت ارگ جدید
پروژه‌ها
اجرای پسیو شبکه سایت کتابخانه دانشگاه شهید بهشتی تهران
ایجاد یک روش بهینه کاهش نویز در اتصال سیستم های کامپیوتری ومخابراتی
اتصال شبکه های VLAN از طریق سوئیچ
ارتباط رادیویی در محیط پرفرکانس مشابه و نویز
اجرای پسیو ساختمان اداری و دیتا سنتر موسسه اعتباری توسعه ( وحدت سابق)
طراحی و اجرای شبکه موسسه اعتباری توسعه(وحدت سابق)
اجرا شبکه دیتای مخابراتی
کارشناس ارشد شبکه و سخت افزار در موسسه اعتباری فردوسی
راه اندازی بستر فیبرنوری در چند استان کشور
مهارت ها
| ۲۳۸نفر
علی آقایاریمسلم نوریکامران خوش نگار
| ۲۳۴نفر
علی آقایاریمسلم نوریکامران خوش نگارمحسن فعالیان
| ۲۳۱نفر
علی آقایاریمسلم نوریکامران خوش نگارمحسن فعالیان
| ۱۲۴نفر
هومن ناصری فرعلی رضا حمیدی فائقعلی آقایاریمسلم نوری
| ۱۲۳نفر
هومن ناصری فرعلی آقایاریمسلم نوری
| ۱۲۲نفر
علی آقایاریمسلم نوری
| ۱۲۰نفر
علی آقایاریمسلم نوریکامران خوش نگاررامتین چرغنده
| ۱۱۷نفر
علی آقایاریمسلم نوریکامران خوش نگار
| ۱۱۶نفر
علی آقایاریمسلم نوریکامران خوش نگاررامتین چرغنده
| ۱۰۷نفر
هومن ناصری فرعلی آقایاریمسلم نوریکامران خوش نگار
| ۳۵نفر
مسلم نوریکامران خوش نگارمحسن فعالیان
| ۳۵نفر
مسلم نوریکامران خوش نگارمحسن فعالیان
| ۳۳نفر
هومن ناصری فرمسلم نوریکامران خوش نگارمحسن فعالیان
| ۳۳نفر
هومن ناصری فرمسلم نوریکامران خوش نگارمحسن فعالیان
| ۳۲نفر
هومن ناصری فرمسلم نوریکامران خوش نگارمحسن فعالیان
| ۳۲نفر
مسلم نوریکامران خوش نگارمحسن فعالیان
| ۳۲نفر
هومن ناصری فرمسلم نوریکامران خوش نگارمحسن فعالیان
| ۳۱نفر
مسلم نوریکامران خوش نگارمحسن فعالیانمسلم شاه محمدی
| ۳۱نفر
مسلم نوریکامران خوش نگارمحسن فعالیانمسلم شاه محمدی
| ۳۱نفر
هومن ناصری فرمسلم نوریکامران خوش نگارمحسن فعالیان
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
عربی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
دوره های آموزشی
آموزش دوره های راه اندازی سرویس های مخابراتی MPLS&PTMP$PTP
درجه کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر نرم افزار از دانشگاه آزاد اسلامی بوئین زهرا
سایت های ماهواره ای VSAT
کارشناس فنی در شرکت ارگ جدید
سمینارآموزشی با فت آوری های نوین
کارشناس ارشد شبکه و سخت افزار در موسسه اعتباری فردوسی
دوره حسابداری 1و2و3
کارشناس ارشد شبکه و سخت افزار در موسسه اعتباری فردوسی
دوره بانکداری 1و2
کارشناس ارشد شبکه و سخت افزار در موسسه اعتباری فردوسی
توضیحات