الهام رسولی کوچکسرائی

الهام رسولی کوچکسرائی

کارشناسی ارشد حسابداری

۱۱ارتباط ۲مهارت
مازندران | قائم شهر
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی نور
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی نور
۱۳۹۲ - ۱۳۹۵
کارشناسی ارشد حسابداری
پروژه‌ها
۱۳۹۶-۰۸
مالیات و امور مالیاتی
پنجمین کنفرانس بین المللی ایده های نوین سن پترزبورگ روسیه
۱۳۹۶-۰۷
حسابرسی و حق الزحمه خدمات حسابرسی
کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین مدیریت و حسابداری ، اسپانیا
مهارت ها
زبان ها
عربی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات
جویای شغل خوب،ترجیحا دولتی ، فرزند جانباز اعصاب و روان 40درصد هستم ، و هیچ شغل دولتی پیدا نکردم، تهران یا مازندران ترجیحا، پایان نامه ارشد رو خودم نوشتم