وحید خودسیانی

وحید خودسیانی

مهندسی برق گرایش ابزاردقیق

۱۳ارتباط ۶مهارت
اصفهان | اصفهان
تحصیلدار
بانک قرض الحسنه مهر ایران
کارشناسی مرکز آموزش علمی کاربردی جامعه اسلامی کارگران اصفهان
تحصیلات
مرکز آموزش علمی کاربردی جامعه اسلامی کارگران اصفهان
۱۳۹۱ - ۱۳۹۵
مرکز آموزش علمی کاربردی جامعه اسلامی کارگران اصفهان
۱۳۸۸ - ۱۳۹۱
تجارب کاری
۱۳۹۲ - ۱۳۹۴
تحصیلدار
بانک قرض الحسنه مهر ایران
اشراف کامل به امور اداری و بانکی اعم از بایگانی و تحویلداری
۱۳۹۲ - ۱۳۹۲
پیمایشگر
اب و فاضلاب اصفهان
پیمایشگر طرح gis
۱۳۹۱ - ۱۳۹۱
تکنسین اتوماسیون
ایده گستر خلاق
۱۳۹۰ - ۱۳۹۰
برقکار
برق ساختمان
برق کار ساختمان
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات
دارای سابقه کار در زمینه برق ساختمان و صنعتی و اتوماسیون به مدت یکسال
دارای سابقه کار به مدت 2 سال در زمینه بایگانی و تحصیلداری بانک و اشراف کامل به امور اداری و حسابداری
دارای سوابق کاری به مدت یکسال در زمینه بازرگانی و امور ثبت شرکت در گرجستان و تسلط نسبی به زبان گرجستانی
دارای سابقه کار در زمینه فروش و بازاریابی مواد غذایی و محصولات بهداشتی به مدت یکسال
عضو انجمن مهندسان ابزاردقیق و کنترل ایران
عضو انجمن مهندسین برق اصفهان
دارای گواهینامه معتبر در زمینه icdl کامپیوتر
دارای گواهینامه در زمینه ابزاردقیق مقدماتی و پیشرفته
دارای گواهینامه در زمینه درایو میکرو مستر زیمنس
دارای گواهینامه در زمینه PLC