امیر صالح زاده

امیر صالح زاده

کارشناسی معماری نقشه کشی

۰ارتباط ۰مهارت
آذربایجان شرقی | تبریز
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی تبریز
۱۳۸۶ - ۱۳۸۹
کارشناسی معماری نقشه کشی
مدارک و گواهی‌نامه ها
بازرسی جوش به روش چشمی Vt
۱۳۹۴
بازرسی جوش به روش چشمی Vt
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
زبان ها
آذری | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات