امیر محمد حاتمی

امیر محمد حاتمی

متغیر

۰ارتباط ۱مهارت
تهران | تهران
زیردیپلم
تحصیلات
-
زیردیپلم
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات
اهنگساز مبتدی