اشکان شهریور

اشکان شهریور

کارشناسی ارشد مهندسی برق کنترل

۰ارتباط ۰مهارت
فارس | شیراز
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی علوم تحقیقات فارس
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی علوم تحقیقات فارس
۱۳۹۰ - ۱۳۹۳
کارشناسی ارشد مهندسی برق کنترل
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات