رضا رحیمی

رضا رحیمی

کارشناس ارشد مهندسی صنایع - صنایع

۴۰ارتباط ۶مهارت
لرستان | الیگودرز
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی اراک
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی اراک
۱۳۹۵ اکنون
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
دانشگاه پیام نور مرکز الیگودرز
۱۳۸۸ - ۱۳۹۳
کارشناسی مهندسی صنایع
مدارک و گواهی‌نامه ها
primavera.p6
primavera.p6
جهاد دانشگاهی
M.S.Project
M.S.Project
جهاد دانشگاهی
ICDL1
ICDL1
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
ICDL2
ICDL2
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
اطفاء حریق در بابH.S.E
آتشنشانی
امداد ونجات در بابH.S.E
امداد ونجات در بابH.S.E
سازمان جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران
کمک های اولیه در باب H.S.E
کمک های اولیه در باب H.S.E
سازمان جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران
ISOاستاندارد سازی مقدماتی
جواردانشگاهی (بسیج دانشجویی)
H.S.Eدر صنعت
H.S.Eدر صنعت
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
مهارت ها
| ۱۴نفر
ghasem ahmadiآشور افشاراسماعیل رومی شیشوانFarzaneh Bazziآرزو افتخاری
| ۱۳نفر
ghasem ahmadiآشور افشارFarzaneh Bazziآرزو افتخاریمحسن شاه منصوری
| ۱۱نفر
ghasem ahmadiآشور افشارFarzaneh Bazziبهمن طاعتیامیر حمیدیان
| ۱۱نفر
ghasem ahmadiآشور افشارFarzaneh Bazziبهمن طاعتیامیر حمیدیان
| ۱۰نفر
ghasem ahmadiآشور افشارFarzaneh Bazziبهمن طاعتیmaryam sarvari
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
دوره های آموزشی
gams
درجه کارشناسی ارشد مهندسی صنایع از دانشگاه آزاد اسلامی اراک
comfar
درجه کارشناسی ارشد مهندسی صنایع از دانشگاه آزاد اسلامی اراک
Lingo
Premavera.p6
Msp
توضیحات
■ نزدیک دو سال سابقه برنامه ریزی
□نوشتن پنج مقاله در زمینه مدیریت ریسک تامین کنندگان
■نوشتن ۱۰ پروژه طرح توجیهی
□تهیه کننده خواراک علمی در رشته مهندسی صنایع برای نشریه داخلی دانشجو در دانشگاه پیام نور الیگودرز
■عضو انجمن مهندسی صنایع ایران
□عضو جامعه مدیران کنترل کیفی
■برگزاری چندین کارگاه کیفیتی
□عضویت در باشگاه پژوهشگران جوان
■اجرای استراتژی swotدر بانک مهر ایران
□همکاری با نوسازی مدارس استان لرستان
■عضو کمیته تجلیل از نخبگان
شماره همراه 09106516838
Email:www.rahimireza37@yahoo.com